Prenova lekarne na Ptuju

Projektna skupina:  Tina Škrinjar, Mojca Zavasnik, Maja Pečar, Ana Simonič

Leto izgradnje: 2017

Investitor se je soočal s problemi povezanimi s premajhno materialko in oficino. Manj primeren je bil tudi prostor za dežurno izdajo, saj je le ta potekala direktno na pločnik ob cesti. Ob slabših vremenskih pogojih je bilo neprijetno za stranke in zaposlene. V oficini je težave povzročalo tudi premajhno število izdajnih mest, ter prostor za svetovanje, ki ni zagotavljal dovolj velike stopnje intime. Poleg naštetega, pa so zaposleni v lekarni pogrešali tudi prostor za administrativno delo, v bližini pulta.

Sedaj v novi lekarni, poteka dežurna izdaja preko prostora ob vetrolovu, ki v času, ko je lekarna zaprta, služi kot čakalnica strankam. Vgrajeno je tudi novo avtomatizirano skladišče, ki je rešilo težave povezane s premalo prostora za shranjevanje zdravil. Na levi strani oficine pa je urejeno zaprto svetovanje, do katerega se dostopa preko novega prostora za administrativno delo.  Oba prostora se nahajata v bližini izdajnih mest v oficini.

teamaherlPrenova lekarne na Ptuju