Nadgradnja CERO za predelavo odpadkov

by Plan B on 4. 3. 2015

Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana, objekti za predelavo odpadkov

Projektna skupina:  PLAN B d.o.o., BRUTO d.o.o.

Osnovna ideja arhitekturne zasnove temelji na logiki tehnološkega procesa sortiranja in predelave odpadkov. Posamezni segmenti kompleksa so seveda ločeni po svoji namembnosti. Ob vstopu na kompleks bodočega Regionalnega centra za ravnanje z odpadki prečkamo preko obstoječega mostu potok Curnovec, poleg obstoječega mostu se izgradi brv za pešce. Levo od vstopa na območje (po prečkanju mostu) se nahaja objekt za skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov, ki se navezuje na obstoječe nadstrešnice za sortiranje odpadkov (objekt ni predmet projekta). Nadalje je v osi dostopa obstoječa upravna stavba z nadstreškom pod katerimi so tehtnice. Levo od osi dostopa je parkirišče pred upravno stavbo, parkirišče je dopolnjeno z avtobusnim postajališčem. Plato parkirišča zaključuje upravna stavba. Za upravno stavbo se nahajajo objekti obstoječe čistilne naprave, parkirišča težke gradbene mehanizacije in prečrpavališča.

cero_1 cero_2 cero_3 cero_4 cero_5 cero_6 cero_7 cero_8 cero_9 cero_10

Plan BNadgradnja CERO za predelavo odpadkov