PLAN B ARHITEKTI

ENOSTAVNO V KOMPLEKSNEM

PREJEMNIK ZLATEGA SVINČNIKA ZA ODLIČNO REALIZACIJO (ZAPS 2019)

PREJEMNIK ZLATEGA SVINČNIKA ZA ODLIČNO IZVEDBO (ZAPS 2017)

››PRIZ 17-18‹‹

Arhitekturno projektiranje

Načrtovanje arhitekturnih projektov od ideje do izvedbene dokumentacije.

Projektiranje in izvedba projektov notranje opreme

Najbolj enostavna pot do kvalitetnih zasnov in realizacij notranje opreme. Arhitekt, ki je opremo zasnoval, nadzoruje gradnjo in vodi izvedbo do zaključka del.

BIM projektiranje

BIM projektiranje omogoča usklajenost načrtov ter sočasno koordiniranje vseh dejavnikov, ki vplivajo na projektiranje, predvsem pa ekonomski nadzor v vseh fazah načrtovanja.

Projektiranje in načrtovanje okolja

Projektiranje nizkih gradenj: ceste, kanalizacije (meteorne in fekalne), vodovod, zunanje ureditve itd. Po potrebi izdelujemo tudi elaborate o začasni prometni ureditvi (zapore) za potrebe prireditev ali gradbenih del.

Izvedba na ključ

Storitev omogoča izvedbo projekta na podlagi predhodno pripravljene projektne dokumentacije. Objekt v časovno in ekonomsko opredeljenem okvirju tudi izvedemo.

Dodatne storitve

Izdelava arhitekturnih posnetkov, izdelava 3D vizualizacij projektov, izdelava usmerjevalnih grafik, oblikovanje prodajnih in oglaševalskih površin (PharmaCube – tipska stojala za izdelke)

 • ZLATI SVINČNIK ZA ODLIČNO REALIZACIJO 2019

  Prejemnik Zlatega svinčnika za odlično realizacijo (ZAPS 2019)

 • ZLATI SVINČNIK ZA ODLIČNO IZVEDBO 2017

  Nagrada ZAPS 2017 za Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana.

 • NOMINACIJA ZA PLEČNIKOVO NAGRADO

  Stanovanjska soseska Sernčeva; Leto 2008
  Muzej sodobnih umetnosti v Cetinju, Črna Gora; Leto 2014

 • 1. NAGRADA NA JAVNIH NATEČAJIH

  Ureditev Mariborskega otoka in levega brega Drave
  Stanovanjska soseska Lukovica Jug
  Šolski center Slovenj Gradec
  Urbanistična ureditev naselja Dobrova

 • WAF SINGAPORE 2012

  Uvrstitev projektov v ožji izbor: Rekonstrukcija gledališča na Ptuju in Farmacevtske tovarne Marifarm v Mariboru.

Z veseljem se bomo odzvali na vaša vprašanja.

Kontaktirajte nas.
  Plan BPlan B