Tel.:    +386(0)1 810 70 45

Fax.:   +386(0)1 23 22 215

E-mail: gasper.medvesek@planb.si

Gašper MEDVEŠEK

Fakulteta za arhitekturo – doktorski

Rojen sem bil 26.1.1977 v Mariboru.

Končal sem osnovno šolo Prežihov Voranc v Mariboru.

Končal sem III. Gimnazijo v Mariboru.

Leta 1995 sem se vpisal na Fakulteto za arhitekturo.

Leta 2001 sem diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani z nalogo Stanovanjsko – poslovni objekt s kegljiščem ob Sernčevi ulici v Mariboru pod mentorstvom prof. dr. Aleša Vodopivca.

Trenutno sem vpisan na doktorski študij Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, kjer opravljam vlogo asistenta pri prof. Vodopivcu.

Od leta 2006 delujem v okviru arhitekturnega biroja Plan B d.o.o.

Izbrani projekti in objekti:

 • Vrstne hiše Radvanje
 • Stanovanjska zazidava Sernčeva v Mariboru
 • Prenova Gledališča Ptuj
 • Farmacevtska tovarna Marifarm
 • ARSO; Agencija Republike Slovenije za okolje in prostor
 • Medicinska fakulteta v Mariboru
 • Cetinje Muzej sodobne umetnosti v Črni Gori
 • Telovadnica Stražišče pri Kranju
 • Osnovna šola Škofije; Koper

Nagrade na natečajih:

1. Nagrada:

 • Urbanistična ureditev naselja Dobrova
 • Šolski center Slovenj Gradec
 • Ureditev Mariborskega otoka in levega brega reke Drave
 • Stanovanjska soseska Lukovica Jug

2. Nagrada:

 • Revitalizacija mestnega jedra v Postojni

3. Nagrada:

 • Natečaj za stanovajske stavbe polje III
 • Nizkoenergijsko večnamenska športna dvorana pri OŠ Mengeš in celovita ureditev širšega javnega odprtega prostora in rekreacijskega območja ob Pšati
 • Mladinski center Arrigoni v Izoli
 • Ureditev mestnega središča Slovenj Gradec
Plan BGašper MEDVEŠEK