Novogradnja lekarne v Lendavi

Projektna skupina:  Tina Škrinjar, Gašper Fabijan, Mojca Zavasnik, Maja Pečar, Maša Cotič, Meta Žebre

Leto izgradnje: 2017

Investitor je želel zgraditi novo lekarno ob zdravstvenem domu v Lendavi. Poleg dejavnosti lekarne smo v desni del stavbe umestili tudi večnamenski prostor, namenjen izobraževanju. Lokacija, predvidena za novo lekarno, se nahaja na križišču dveh cest. Želja občine in investitorja je bila, da je nov objekt po videzu in zasnovi reprezentančen. V lekarni trenutno ni avtomatiziranega skladišča, je pa zasnovana tako, da je njegova umestitev enostavna. Pripravljeni so tudi priključki.

teamaherlNovogradnja lekarne v Lendavi